Trang chủ / Thông tin / CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng trong mục “Liên hệ” và trên các kênh truyền thông do Trung tâm Thẩm mỹ Gia Đình FAMILY BieL (sau đây gọi là “FAMILY BieL”) quản lý bao gồm: họ và tên, email, số điện thoại. Việc thu thập những thông tin kể trên là bắt buộc và cần thiết cho cả khách hàng lẫn nhân viên quản trị của FAMILY BieL. Mục đích của công việc này nhằm tạo nên một nền tảng thông tin cơ bản của khách hàng, từ đây nhu cầu cần được tư vấn hay sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của khách hàng được FAMILY BieL đáp ứng dựa trên những thông tin thực, sẵn có. Thao tác thu thập dữ liệu cũng đẩy nhanh quá trình trao đổi giữa khách hàng (những người có nhu cầu sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh) và thành viên phụ trách, đây cũng chính là hành động nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Khách hàng đăng ký sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Các biện pháp cần thiết sẽ được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân thu thập được và thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không được cung cấp cho bất cứ bên thứ ba nào. Bên cạnh đó, trong trường hợp phát hiện hành vi sử dụng trái phép hoặc vi phạm bảo mật của bên thứ ba, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho quản trị viên Fanpage và Website FAMILY BieL để có biện pháp giải quyết phù hợp.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

FAMILY BieL sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Liên hệ xác nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ cho khách hàng khi nhận được đăng ký từ khách hàng.

– Cung cấp thông tin dịch vụ đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng.

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan Công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Trong trường hợp thông thường, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được luôn bảo mật và lưu trữ trên hệ thống máy chủ của FAMILY BieL. Khi có yêu cầu hủy bỏ bởi Ban quản trị, các thông tin sẽ được gỡ bỏ hoặc thay thế tùy yêu cầu.

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN ĐÓ

– Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau: Nhân viên của FAMILY BieL được phân công.

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, BAO GỒM CÁCH THỨC LIÊN LẠC ĐỂ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ HỎI VỀ HOẠT ĐỘNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN MÌNH:

Trung tâm Thẩm mỹ Gia Đình FAMILY BieL

– Fanpage: Trung tâm Thẩm mỹ Gia Đình FAMILY BieL

– Địa chỉ: 73 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng – Tầng 1, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình

– Điện thoại: 0832.632.111

Đẹp hơn chính bạn !